تلفن سایت

لیست زیرمجموعه رفع نم

نمایش 1-30 از 46 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۲۲۳۰۲۰۳۰۰۹۱۲۴۴۰۷۷۹۳رفع نم-لوله کشی- گچکاری-نقاشی-سرامیکتهران-
ساختمان آرین۰۲۱-۲۲۳۲۱۰۹۱۰۲۱-۸۸۵۲۳۱۱۰لوله کشی، رفع نم بدون خرابی با تضمینتهران-
فارسانی۰۲۱-۲۲۳۲۱۴۳۰۰۹۱۲۸۳۹۴۵۳۹عایق کاری نما استخر و پشت بامتهران-
رفع نم و خرابی۰۲۱-۲۲۳۷۳۱۶۹۰۲۱-۷۷۲۲۹۹۸۶رفع نم و خرابی، لوله کشی گچکاری تهران-
پویا۰۲۱-۲۲۴۶۱۲۷۳۰۲۱-۴۴۸۰۴۷۴۵لوله باز کنی و رفع نم با دستگاه ترمیم کننده تهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۶۲۳۸۶۹۰۲۱-۷۷۹۵۶۸۸۱رفع نم و چکه، سرویس بهداشتی تهران-
خدمات امین۰۲۱-۲۲۶۳۶۶۵۴۰۲۱-۸۸۴۲۴۷۳۵ رفع نم و چکه، لوله بازکنی، لوله کشی، بناییتهران-
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۶۸۴۵۱۷۰۲۱-۴۴۲۱۱۷۸۳لوله کشی آب، رفع نم، شوفاژ، ترمیم، رفع گرفتگی لولهتهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۷۰۶۶۵۴۰۹۱۲۳۷۵۷۴۶۸رفع نم، تعمیرات و اجرای انواع لوله کشی، بناییتهران-
خدمات فنی اسید۰۲۱-۲۲۷۴۹۳۵۱۰۲۱-۸۸۴۷۶۰۹۷رفع نم توالت حمام و توالت با مواد بدون نیاز به کنده کاریتهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۷۵۶۹۵۱۰۹۱۹۴۵۰۲۷۵۶ترکیدگی لوله بادستگاه کامپیوتر، لوله کشی، کلیه کارهای بناییتهران-
رفع نم۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۶۵۰۲۱-۴۴۲۹۳۵۸۴رفع نم، بازسازی، لوله کشی، سرویس کولر، جوشکاریتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۶۸۴۷رفع نم- لوله کشی- لوله بازکنیتهران-
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۹۸۱۵۸۵۰۲۱-۵۵۷۰۵۳۸۱رفع نم و چکه، گرفتگی لوله کشی و تعمیرات بناییتهران-
تشخیص ترکیدگی۰۲۱-۲۶۴۰۰۰۳۰۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم و بو انسداد لوله، لوله کشی، بناییتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۶۷۲۷۰۰۹۱۲۵۹۵۷۴۰۸رفع رطوبت - کلیه کارهای بنایی - لوله بازکنی , تخلیه چاه تهران-
رفع نم با دستگاه۰۲۱-۴۴۰۳۰۶۲۱۰۲۱-۶۶۸۸۱۴۹۷گرفتگی و ترکیدگی لوله رفع نم، توالتتهران-
-۰۲۱-۴۴۰۴۶۲۷۴رفع نم-لوله بازکنیتهران-
دفتر خدمات بهروز۰۲۱-۴۴۱۲۵۲۳۰۰۹۳۷۲۷۷۸۳۲۶رفع نم و رطوبتتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۱۹۷۵۴رفع نم حمام و توالت -بنایی،گچ،سرامیک،لوله کشی تهران-
تعمیرات رفع نم۰۲۱-۴۴۴۳۱۱۶۳۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۷خدمات چاه، رفع نم، لوله کشی، بناییتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم با دستگاه نشت یاب , لوله بازکنی - ترمیم و بناییتهران-
رفع نم ۰۲۱-۴۴۴۷۷۵۷۰۰۹۱۹۰۲۰۰۰۲۵لوله بازکنی و رفع نم، تشخیص با دستگاه ، بدون خرابی ، ترمیم لوله و بناییتهران-
-۰۲۱-۶۶۰۳۰۹۴۸۰۹۱۲۲۷۰۳۶۲۷رفع نم و لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۶۶۰۹۰۴۷۸۰۹۱۲۶۶۰۷۰۲۴رفع نم و رطوبت و آب بندی سرویسها،حمام. .تهران-
رفع نم۰۲۱-۶۶۶۰۹۳۷۳۰۹۱۲۸۰۶۸۱۲۵رفع نم حمام و توالت، پشت بام و نما، ترمیم لوله فاضلابتهران-
رفع نم و چکه۰۲۱-۷۷۵۲۷۵۰۷۰۹۳۶۴۱۳۴۸۴۴رفع نم ، لوله کشی، بنایی و لوله کشیتهران-
خدمات ساختمانی عدالت۰۲۱-۷۷۵۴۳۹۴۶۰۹۱۲۳۲۶۹۸۸۴رفع نم، با دستگاه نشت یاب ژاپنی، لوله کشی و ...تهران-
-۰۲۱-۷۷۵۴۹۴۵۴ ترکیدگی لوله،و ترمیم لوله کشی , رفع نم ، چکه ، رطوبت بدون خرابیتهرانمرکز
-۰۲۱-۷۷۵۵۳۲۵۴رفع نم -سرامیک- لوله کشیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت