تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تیرچه (سفال-فلزی)

نمایش 1-30 از 62 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
سعید دلشادی۰۲۱-۵۵۶۴۷۰۹۴۰۹۱۲۵۵۹۵۵۸۱تولیدکننده تیرچه پاشنه بتون، صنعتی، سفالی (فوندوله)، فلزی (کرمیت) و بلوک سیمانیتهران-
محب احمدی۰۲۱-۴۴۹۸۲۲۱۹۰۹۱۲۲۰۳۲۸۷۰اجرای تیرچه بلوکتهران-
بلوک سبک شاهین۰۲۱-۵۶۳۹۱۲۰۲-۳۰۹۱۲۴۲۲۲۱۵۲فروش بلوک سبک تهران-
تهران سقف ۰۲۱-۵۵۲۴۰۰۲۲۰۹۱۲۲۷۰۱۶۸۵اجرای سقف کرمیت با مصالح , تولید تیرچه کرمیت و سفالی ,تهران-
ایفا تیرچه۰۲۱-۴۴۲۴۹۳۲۶تیرچه کرمیت ، سفالی , طراح مجری سازنده , اجرای سقف با مصالحتهران-
فاویان۰۲۱-۵۵۹۷۱۳۵۲۰۹۱۲۳۹۹۱۱۰۷انواع تیرچه و فوم استاندارد , طراحی تولید اجرای انواع سقفتهران-
تیرچه جدید تام (حامی)۰۲۱-۸۸۷۳۹۴۵۹۰۹۱۲۳۰۸۱۷۶۷سازه بتنی و فلزیتهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهران-
-۰۲۱-۵۶۲۷۵۸۹۳۰۹۱۲۶۵۳۲۲۷۰تیرچه کرومیت و فوندولهتهران-
آکام ساز مبنا۰۲۱-۸۸۵۱۳۶۶۷۰۹۱۲۲۲۳۱۱۳۲تولید کننده انواع تیرچه , ( سفالی - فلزی ) تهران-
تیرچه مهر۰۲۱-۳۳۷۸۶۹۲۹تولید کننده انواع تیرچه , بتونی ، فلزی ، کرومیت تهران-
کروم سازه۰۲۱-۵۵۵۳۸۵۷۵۰۹۱۲۵۲۰۵۶۷۳تولیدتیرچه کرومیتتهران-
تیرچه فلزی نوین گستر۰۲۱-۶۶۲۶۱۷۴۹۰۹۱۲۵۴۶۱۵۸۲تیرچه فلزی-یونولیت؛اجراتهران-
تیرچه افق۰۲۱-۵۵۵۱۶۰۲۶۰۹۱۲۷۳۴۸۰۷۴فلزی - تیرچه فوندوله ایتهران-
تک تیرچه تهران ۰۲۱-۷۷۰۱۱۲۱۰۰۹۱۲۸۲۰۰۱۷۰فوندوله و کرومیت تهران-
تاپ تیرچهTS۰۲۱-۸۸۹۵۴۲۵۰۰۹۱۲۱۸۸۴۲۵۰تولید نظارت و اجرا , (فلزی وسفالی)تهران-
تیرچه پرشین۰۲۱-۶۶۶۸۳۲۴۱۰۹۱۲۷۳۳۸۰۴۱تولید کننده انواع تیرچه , فلزی سفالی و فوم سقفی , تیغهتهران-
آرمان شهر۰۲۱-۳۳۳۰۶۵۸۳تولید کننده انواع , تیرچه فوم سفالتهران-
تیرچه آرمان۰۲۱-۶۶۳۱۳۱۶۹۰۹۱۲۳۷۶۷۵۳۶تولید انواع تیرچه سفالی-فلزی- اجراتهران-
ایران فوم گستر۰۲۱-۲۲۵۱۱۷۳۵۰۹۱۲۱۴۸۶۱۹۱انواع تیرچه ،کرومیتی , یونولیت سقفیتهران-
تیرچه سهند۰۲۱-۷۷۳۵۵۰۶۷تولید تیرچه فلزی- سفال-اجراتهران-
آرین سازه۰۲۱-۶۶۹۰۶۱۰۰تیرچه فلزی- اجراتهران-
پایا۰۲۱-۶۶۹۷۸۶۷۸۰۹۱۲۲۲۷۱۹۸۴تولید کرومیت- اجراتهران-
تیرچه پایتخت۰۲۱-۵۵۵۳۳۵۰۵۰۹۱۲۴۸۵۸۲۵۵سفالی- فلزی- اجرای سقفتهران-
-۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۴۲۰۹۱۲۱۰۹۴۱۱۷تیرچه فلزی-فندله-اجراتهران-
تیرچه سازان باغستان۰۲۱-۶۵۲۳۹۰۳۰فلزی-بتنی-سفالی-اجراتهران-
تیرچه نوین۰۲۱-۴۴۳۱۸۲۳۵۰۹۱۲۲۰۰۸۹۵۷تولید تیرچه با اجراتهران-
جهانگیری۰۲۱-۳۳۴۸۳۵۸۸۰۹۱۲۲۱۶۱۵۷۹اجرای سقف تهران-
تیرچه پیمان۰۹۱۲۱۲۰۳۶۸۴اجرای سقفتهران-
گروه صنعتی سجادی۰۲۱-۶۵۱۱۷۱۹۳تولید و عرضه تیرچه کرومیتتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت