تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تیرچه (سفال-فلزی)

نمایش 1-30 از 61 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
تیرچه پیمان۰۹۱۲۱۲۰۳۶۸۴اجرای سقفتهران-
یونولیت نسوز تهران۰۹۱۲۳۶۳۵۸۸۴تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
کرومیت سازان تهران۰۹۱۲۵۸۵۲۷۵۲سازنده تیرچه های فلزی وسفالیتهران-
تیرچه محمد یونولیت۰۹۱۲۵۸۷۲۵۱۹تیرچه تهران-
آذر فوم پایتخت۰۹۱۲۳۰۹۵۱۹۵تولید فوم سقفی و تیرچه کرومیت , اجرای سقف بامصالح وبدون مصالحتهران-
تیرچه قائم۰۹۱۲۸۹۱۰۵۵۸تولید کننده تیرچه فلزی , (کرومیت)اجرای سقف بامصالحتهران-
بوربور۰۹۱۹۵۷۴۱۰۵۷تولید کننده تیرچه پاشنه بتنی با استفاده از خرپای پیش ساخته ماشینیتهران-
فرامرز پناهی۰۹۱۲۳۵۷۹۸۷۷بلوک سبک (پوکه ای) با قیمت کاملا مناسب عایق صدا عایق حرارتتهرانغرب
آجر خراساني۰۹۱۳۱۱۹۴۶۶۳آجرهاي سفال تيغهاصفهان-
فرزاد راد-۰۹۱۲۸۱۸۶۶۲۶ساخت تیرچه فوندوله ای و کرومیت تهران-
ساغر گستر هستی۰۲۱-۲۲۴۲۸۶۷۵۰۹۱۲۸۵۸۴۵۸۴تولید کننده و مجری سقف , کرومیت ( تیرچه فلزی )تهرانشمال
ایران فوم گستر۰۲۱-۲۲۵۱۱۷۳۵۰۹۱۲۱۴۸۶۱۹۱انواع تیرچه ،کرومیتی , یونولیت سقفیتهران-
تیرچه مهر۰۲۱-۳۳۳۰۰۰۱۶تیرچه فلزی و کرومیتتهرانجنوب
آرمان شهر۰۲۱-۳۳۳۰۶۵۸۳تولید کننده انواع , تیرچه فوم سفالتهران-
جهانگیری۰۲۱-۳۳۴۸۳۵۸۸۰۹۱۲۲۱۶۱۵۷۹اجرای سقف تهران-
تیرچه مهر۰۲۱-۳۳۷۸۶۹۲۹تولید کننده انواع تیرچه , بتونی ، فلزی ، کرومیت تهران-
ایفا تیرچه۰۲۱-۴۴۲۴۹۳۲۶تیرچه کرمیت ، سفالی , طراح مجری سازنده , اجرای سقف با مصالحتهران-
تیرچه نوین۰۲۱-۴۴۳۱۸۲۳۵۰۹۱۲۲۰۰۸۹۵۷تولید تیرچه با اجراتهران-
محب احمدی۰۲۱-۴۴۹۸۲۲۱۹۰۹۱۲۲۰۳۲۸۷۰اجرای تیرچه بلوکتهران-
تهران سقف ۰۲۱-۵۵۲۴۰۰۲۲۰۹۱۲۲۷۰۱۶۸۵اجرای سقف کرمیت با مصالح , تولید تیرچه کرمیت و سفالی ,تهران-
تیرچه افق۰۲۱-۵۵۵۱۶۰۲۶۰۹۱۲۷۳۴۸۰۷۴فلزی - تیرچه فوندوله ایتهران-
عقاب نشان پایتخت۰۲۱-۵۵۵۳۳۰۷۹۰۹۱۲۱۹۶۵۹۹۷تولید تیرچه های سفالی،فلزی , تولید یونو لیتهای , سقفی،دیواری،سفال تهران-
تیرچه پایتخت۰۲۱-۵۵۵۳۳۵۰۵۰۹۱۲۴۸۵۸۲۵۵سفالی- فلزی- اجرای سقفتهران-
کروم سازه۰۲۱-۵۵۵۳۸۵۷۵۰۹۱۲۵۲۰۵۶۷۳تولیدتیرچه کرومیتتهران-
سعید دلشادی۰۲۱-۵۵۶۴۷۰۹۴۰۹۱۲۵۵۹۵۵۸۱تولیدکننده تیرچه پاشنه بتون، صنعتی، سفالی (فوندوله)، فلزی (کرمیت) و بلوک سیمانیتهران-
فاویان۰۲۱-۵۵۹۷۱۳۵۲۰۹۱۲۳۹۹۱۱۰۷انواع تیرچه و فوم استاندارد , طراحی تولید اجرای انواع سقفتهران-
-۰۲۱-۵۶۲۷۵۸۹۳۰۹۱۲۶۵۳۲۲۷۰تیرچه کرومیت و فوندولهتهران-
بلوک سبک شاهین۰۲۱-۵۶۳۹۱۲۰۲-۳۰۹۱۲۴۲۲۲۱۵۲فروش بلوک سبک تهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهرانجنوب
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت