تلفن سایت

دانلود فایلراهنمای بازرسی ایمنی راه

۲۳ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای بازرسی ایمنی راه

دانلود کنید

جزوه دوره آموزشی EPS & OBS

۲۳ مهر ۱۳۹۷ • معماری

دانلود فایل PDF جزوه دوره آموزشی EPS & OBS

دانلود کنید

راهنمای مشخصات فنی و روش اجرای (درز انبساط قیر پلیمری یا ماستیک درزگیری در پل ها)

۱۸ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای مشخصات فنی و روش اجرای (درز انبساط قیر پلیمری یا ماستیک درزگیری در پل ها)

دانلود کنید

اهداف، ارزش ها، راهبردها و برنامه اجرایی گروه مهندسی آینده

۱۸ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF اهداف، ارزش ها، راهبردها و برنامه اجرایی گروه مهندسی آینده

دانلود کنید

نکات مهم در طراحی هتل

۱۸ مهر ۱۳۹۷ • معماری

دانلود فایل PDF نکات مهم در طراحی هتل

دانلود کنید

بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی

۱۸ مهر ۱۳۹۷ • معماری

دانلود فایل PDF بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی
مطالعه موردی: قصر خورشید و هندسه پنهان آن

دانلود کنید

ترسیم نقشه های سازه

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF ترسیم نقشه های سازه (ساختمان ها ياسكلت فلزى)

دانلود کنید

قرارداد نظارت حقیقی

۴ مهر ۱۳۹۷ • قراردادها

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی

دانلود کنید

بررسی ترک های ناشی از نشست در ساختمان

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF بررسی ترک های ناشی از نشست در ساختمان
انواع ترکهای ساختمان با نگاه خاص به ترک های ناشی از نشست

دانلود کنید

جزوه طراحی تیر ستون

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جزوه طراحی تیر ستون

دانلود کنید

تعمیر و نگهداری راههای دارای رویه آسفالتی

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تعمیر و نگهداری راههای دارای رویه آسفالتی

دانلود کنید

راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاههای ساختمانی

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاههای ساختمانی

دانلود کنید

اصول و مقررات پیمان

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ • قراردادها

دانلود فایل PDF اصول و مقررات پیمان

دانلود کنید

انواع ترک بتن در اعضای ساختمان بتن آرمه و روشهای ترمیم ترک

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF انواع ترک بتن در اعضای ساختمان بتن آرمه و روشهای ترمیم ترک

دانلود کنید

راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

دانلود کنید

اجرای مهندسی بتن سبک AAC

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF اجرای مهندسی بتن سبک AAC

دانلود کنید

خلاصه نکات کتاب طراحی ساختمان بتنی

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ • معماری

دانلود فایل PDF خلاصه نکات کتاب طراحی ساختمان بتنی

دانلود کنید

نکات منتخب پل های ایران و جهان

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ • معماری

دانلود فایل PDF نکات منتخب پل های ایران و جهان
تاریخ پل سازی در جهان

دانلود کنید

استانداردها و دستورالعمل های آزمایش های مکانیک خاک

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF استانداردها و دستورالعمل های آزمایش های مکانیک خاک

دانلود کنید

پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری

دانلود کنید

دتایل های اجرایی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دتایل های اجرایی: مرحله فونداسیون- ساخت اسکلت بتنی و اسکلت فلزی- بازشوه ها و جزئیات آب بندی و ایزولاسیون و... تاسیسات و ...

دانلود کنید

مجموعه چک لیست ها و مطالب مفید برای نظارت ساختمان

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مجموعه چک لیست ها و مطالب مفید برای نظارت ساختمان

دانلود کنید

نکات اجرایی در تخریب بناهاي فرسوده

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نکات اجرایی در تخریب بناهاي فرسوده و آشنایی با
مکانیک خاك و روش هاي متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان

دانلود کنید

آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران

دانلود کنید

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

دانلود کنید

اتصالات در سازه های فولادی

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF انواع اتصالات در ساختمان فولادی
اتصالات در سازه های فولادی

دانلود کنید

راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

دانلود کنید

آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران

۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران

دانلود کنید

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

دانلود کنید

طراحی مقطع عرضي تونلهای دو طرفه راه

۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF طراحی مقطع عرضي تونلهای دو طرفه راه

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت