تلفن سایت

لیست زیرمجموعه سوله

نمایش 1-30 از 70 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
سید کمال حسینی۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰ساخت و نصب انواع سوله و جرثقیلهای سقفی و دروازه ای خرید و فروش انواع سوله های نو و دست دوماصفهان-
پوشش سوله-سقف شیبدار-شیروانی-آردواز۰۲۱-۵۵۳۰۹۵۱۵۰۹۲۱۱۴۳۸۹۴۱اجرای سقف، پوشش سقف، پوشش سوله، پوشش سوله، اجرای سقف شیبدار، پوشش سقف شیبدار، پوشش سقف سوله، اجرای آردوازتهران-
پرتوگران۰۵۱-۴۲۶۱۲۴۷۷۰۹۱۵۳۵۲۹۶۵۲-۰۹۱۵۶۴۸۱۷۱۳مشاور و مجری پروژه های صنعتی و ساختمانی، اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی، سازه های صنعتی، مخازن دو جداره و تحت فشار، انواع پل های فلزی،انواع سوله های صنعتی, سوله های سبک و فوق سبکنیشابور-
امیری۰۳۱-۳۶۲۸۹۷۹۳۰۹۱۲۵۶۲۵۲۵۸سوله سای، ساخت سولهاصفهان-
اصفهان سوله۰۳۱-۳۳۸۰۰۹۵۱۰۳۱-۳۳۸۰۲۴۲۸تولید انواع سوله های صنعتی و سازه های فلزی اصفهان-
زادگان۰۹۱۴۴۱۴۱۱۴۵۰۹۱۴۳۱۸۳۳۵۹خرید و فروش سوله های دست دوم در دهانه های مختلفتهران-
پارسیان سوله ۰۲۱-۵۵۳۱۷۴۶۵۰۹۱۲۴۳۶۸۱۰۳ساخت سوله، پوشش سقف، فونداسیونتهران-
ساخت سوله۰۹۱۲۳۲۰۸۵۳۳۰۹۱۲۳۲۰۸۵۳۳ساخت سوله، محوطه، پارکینگ و انباری و ..تهران-
عمران سازه زندیه۰۲۱-۸۸۹۴۹۸۷۳۰۹۱۲۳۱۰۵۳۸۶سوله، اسکلت، خرپاتهران-
صنعتی جهان فلز۰۲۱-۷۷۰۴۳۵۸۶۰۹۱۲۱۹۱۵۲۱۷سوله، پوششتهران-
سولکس۰۲۱-۲۲۰۱۵۹۵۶۰۹۱۲۱۰۸۳۹۴۷مرکز تامین سوله، استوک و دست دوم، صنعتی، ورزشی و کشاورزیتهران-
ایرانیان سوله۰۲۱-۵۵۰۴۰۴۳۰۰۹۱۲۱۸۵۵۴۲۱ساخت سوله فونداسیون پوشش سقفتهران-
سوله دست دوم۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۱۶۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳سوله نو ، دست دومتهران-
سوله۰۲۱-۵۶۷۸۴۵۱۹۰۹۱۹۱۰۶۹۴۸۲سوله دست دوم، پوشش و اسکلتتهران-
سوله نو و دست دوم۰۲۱-۲۲۲۰۲۶۶۰۹۱۲۱۰۱۷۱۷۱سوله نو و دست دوم، پوشش سقف و اجرای فونداسیون تهران-
پی تا تاکید۰۲۱-۸۸۸۶۵۷۳۷۰۹۱۲۲۹۵۴۰۰۲اجرای سوله، خرید و فروش سوله دست دوم تهران-
سوله پرداز۰۲۱-۸۸۵۳۰۸۶۵۰۹۱۲۰۷۶۱۹۸۲اجرای سوله و سازه های صنعتی تهران-
بنیان سوله۰۲۱-۶۶۰۵۰۵۱۷۰۹۱۲۱۹۷۴۰۰۵سوله نو ، دست دوم، اسکلتتهران-
بانک سوله ایران۰۲۱-۲۲۲۲۰۲۶۶۰۹۱۲۱۰۱۷۱۷۱نصب سوله، پوشش سوله، سوله دست دوم و نوتهران-
حدید سوله پارس۰۲۱-۸۸۹۸۳۷۸۵-۶۰۹۱۲۱۲۴۸۶۴۱ساخت انواع سوله، اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مهره ای تهران-
سازه های فلزی گهر۰۲۱-۶۶۷۳۱۴۹۰۰۹۱۲۵۱۴۷۵۸۷اجرای سوله، اسکلت فلزی، ساخت انواع سولهتهران-
کویر سوله پارس۰۲۱-۸۸۹۸۸۹۷۲-۳۰۹۱۲۳۸۴۶۹۱۴سازنده انواع سوله از پی تا کلیدتهران-
بورس سوله۰۲۱-۲۶۳۱۹۴۵۶-۷۰۹۱۲۱۳۴۲۴۴۹اجرای پوشش و تعمیرات سقف، سولهتهران-
پوشش سقف سوله۰۲۱-۵۵۳۴۳۸۰۹۰۹۱۲۳۴۴۱۴۲۸سقف سوله، خرپا با گالوانیزه و ایرانت و آردواز، تعمیرات و فروش انواع ورق تهران-
اجرای پوشش۰۲۱-۵۵۳۰۵۹۳۵۰۹۱۲۱۰۲۴۲۱۹اجرای پوشش و تعمیرات سقف، سولهتهران-
ساخت و اجرای سوله۰۲۱-۵۶۴۵۴۸۶۴۰۹۱۲۶۹۰۰۲۶۴اسکلت فلزی و سوله، جوشی، پیچ و مهره ای، صنعتی و ساختمانیتهران-
اسکلت فولادی۰۲۱-۳۶۴۷۸۰۰۱-۲۰۹۱۲۳۰۴۱۹۸۹سوله و اسکلت فولادیتهران-
ساخت سوله۰۲۱-۵۶۲۳۰۶۰۵۰۲۱-۵۶۲۳۰۶۰۶ساخت سوله و اسکلت، پیچ و مهره تهران-
طراحی سوله۰۲۱-۴۴۲۸۷۹۵۱۰۹۱۲۸۳۹۳۷۴۴نقشه و طراحی سوله و ساخت سوله تهران-
پوشش سوله ۰۲۱-۵۵۰۸۰۷۱۵۰۹۱۲۲۳۷۸۵۳۸پوشش سوله و خرپاتهرانجنوب
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت