تلفن سایت

لیست زیرمجموعه نقشه برداری

نمایش 1-26 از 26 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
لقمان رضایی۰۲۱-۸۸۲۴۳۶۳۷۰۹۱۹۰۱۷۵۸۲۲اخذجواز تا پایان کار، طراحی سازه های بلند مرتبه، آزمایش خاک جوش و بتن، اجرای سازه های فلزی و بتنی، پیمانکاری، بامصالح و بدون مصالحتهران-
نقشه برداری ۱۴۷۰۹۱۲۳۸۶۴۱۱۷نقشه برداریتهران-
نقشه برداری ماده ۱۴۷ utm۰۹۱۲۱۱۸۵۹۴۸نقشه برداریتهران-
-۰۹۱۲۶۴۵۲۱۱۰ نقشه برداری , کارشناسی ماده ۱۴۷ , احجام - پیاده سازی - سایت پلانتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۸۶۱۰۰۹۱۲۴۵۷۱۹۶۵نقشه برداریتهران-
-۰۹۳۷۰۲۶۳۰۰۵املاک فاقدسندماده۱۴۷ , توسط مشاورنقشه برداری , کلیه مناطق تهران وحومهتهران-
-۰۹۱۲۳۲۲۶۹۰۲کلیه امورنقشه برداری , ماده۱۴۷ , UTM - GPSتهران-
عليپور۰۹۱۹۵۰۵۱۸۴۶ تهیه نقشه ۱۴۷،utmوکلیه , خدمات نقشه برداریتهران-
-۰۹۱۲۲۴۵۲۵۱۲انجام کلیه امورنقشه برداری , اجاره دوربین و تجهیزاتتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۱۸۲۲۰۹۱۲۶۸۹۵۵۲۵نقشه برداری , ماده ۱۴۷ , UTM با GPS دو فرکانس , , املاک فاقد سند , توسط کارشناس رسمی دادگستریتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۱۸۲۲۰۹۱۲۶۸۹۵۵۲۵نقشه برداری , ماده ۱۴۷ , UTM با GPS دو فرکانس , , املاک فاقد سند , توسط کارشناس رسمی دادگستریتهران-
-۰۹۱۲۱۹۶۷۱۳۱فونداسیون وکلیه امور , نقشه برداری ۱۴۷منطقه۱۸و۵ , ۲۱و۲۲وکلیه مناطق ولواساناتتهران-
-۰۲۱-۸۸۹۹۳۸۴۹۰۹۱۲۳۸۵۱۷۵۱ نقشه ۱۴۷ , کلیه امورنقشه برداری-کارشناس , رسمی- ۱۵سال سابقه درهمشهریتهران-
-۰۲۱-۸۸۶۱۳۷۳۹۰۹۱۲۶۱۹۵۶۵۹اجرای ماده ۱۴۷ , توسط وکیل دادگستری , و نقشه بردار رسمی UTMتهران-
-۰۹۱۲۲۱۱۰۷۲۰نقشه برداری ماده۱۴۷ ِUTM , باGPS ِ۲فرکانس توسط مهندسین مشاورتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۹۵۷۴۰نقشه برداری , توسط مهندس نقشه بردار , ماده ۱۴۷ و تهیه نقشه UTMتهران-
-۰۲۱-۴۴۶۷۲۰۹۹۰۹۱۲۱۴۰۶۳۹۹نقشه ۷ ۴ ۱ , با مختصات UTMتهران-
نقشه برداری پیکتاج۰۲۱-۸۸۵۳۳۳۴۵۰۹۱۲۴۰۱۷۳۹۵توپوگرافی،GPS،راه وساختمان , احجام،هیدروگرافی،سازه های صنعتیتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۱۸۲۲۰۹۱۲۶۸۹۵۵۲۵نقشه برداری بامختصات UTM , کارشناس رسمی دادگستریتهران-
-۰۹۱۲۶۱۱۸۷۷۴انجام کلیه امورنقشه برداری , با مختصات U.T.M , توسط کارشناس رسمی دادگستریتهران-
بيرنگ۰۹۱۲۲۷۵۸۰۸۹ارائه تخصصی ترین خدمات نقشه برداری تهران-
-۰۹۱۲۲۹۷۴۲۸۷انجام کلیه خدمات نقشه برداری ، تهیه نقشه زمینهای فاقد سند موضوع ماده ۱۴۷ تهران-
-۰۲۱-۲۲۲۵۸۶۴۹نقشه برداری جهت ثبت نام سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تضمین کار تا مراحل پایانی و گرفتن تاییدیه اداره ثبت اسناد محاسبه مساحت دقیق ملک تا دو رقم بعد از اعشارتهران-
-۰۹۱۹۹۹۶۰۹۰۰کارهاي ارتفاعي از ۱۰۰ تومان- فونداسيون بصورت فوق تخصصي از ۱۵۰ تومان - تهيه نقشه انجام کليه امورنقشه برداري باپيشرفته ترين وسايل نقشه برداري (توتال لایکا لیزردار برد۴۰۰ متز)توسط مهندس نقشه بردارتهران-
گلسرخی۰۲۱-۲۲۰۵۹۳۵۶۰۹۳۰۵۳۱۲۰۹۵نقشه برداری توسط مهندس نقشه برداری( فونداسیون -جانمایی ستون ها -فرم ابعاد- اختلاف تراز-توپوگرافی)در کلیه مناطق کارشناس رسمی دادگستریتهران-
مهندس هادی تقی زاده۰۹۱۲۳۰۲۶۵۰۰ تهیه نقشه های سازه، مکانیک و برق (حقیقی و حقوقی). طراحی داخلی و نما تهرانشمال
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت