تلفن سایت

لیست زیرمجموعه داربست

نمایش 1-30 از 117 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
صنعتگران مهر۰۲۵-۳۳۳۶۵۴۲۳۰۹۱۲۳۵۳۴۶۱۲تولید کننده تجهیزات قالب فلزی بتن، داربست های مدولار و جک سقفی قم-
آژند رهاورد سپاهان۰۳۱-۹۵۰۱۰۶۳۰-۸۰۹۱۳۳۰۲۰۹۵۱لوله داربستی ۶۰ ( با قطر خارجی ۶۰.۳ میلیمتر )اصفهان-
ایمن داربست ۰۲۱-۵۵۴۴۵۶۵۸۰۹۱۲۳۷۱۶۵۵۰خرید و فروش داربست، نصب و لوازم داربستیتهران-
داربست فلزی۰۲۱-۲۲۳۵۶۹۹۵۰۲۱-۴۴۳۱۶۷۷۷داربست فلزی، نما چهارپایه، تابلوتهران-
داربست۰۲۱-۸۸۳۳۷۹۵۵۰۹۱۲۶۲۰۰۱۴۳چهار پایه متحرک، نما، چادر، اسپیس و زیر بتنتهران-
داربست زاگرس۰۲۱-۳۳۸۶۹۵۸۱۰۹۱۲۲۹۰۷۷۵۰داربست، برج راه پله، اسپیس، چادر، راه پله و رولپلاک نماتهران-
داربست ایده ال۰۲۱-۷۷۲۷۴۵۳۳۰۹۱۲۱۱۶۳۳۷۹داربست متراژ های بالادر تمام منقاطتهران-
شایان۰۲۱-۴۴۳۲۶۰۳۹۰۹۱۲۱۳۰۳۵۸۴داربست فلزی بست دارتهران-
خدمات در ارتفاع۰۲۱-۲۲۸۹۳۵۲۵۰۲۱-۲۲۸۹۳۵۲۵بدون داربست، کلیه خدمات در ارتفاع، رول پلاک، تابلو تهران-
داربست شجاعی۰۹۱۲۸۲۸۲۰۷۰۰۹۱۲۸۲۸۲۰۷۰انجام کلیه کارها با لوله و بدون لولهتهران-
داربست فلزی وطن ۰۹۱۲۴۰۸۶۳۵۰۰۹۱۲۹۳۷۲۵۱۸داربست فلزیتهران-
داربست پیکانی۰۲۱-۴۴۸۱۶۰۷۰۰۹۱۲۱۰۰۹۹۱۱داربست عضو رسمی اتحادیه تهران-
داربست سپه ۰۹۱۲۴۴۶۱۱۷۴۰۹۱۲۴۴۶۱۱۷۴داربست نصب نما و کفراژ تهران-
داربست سرو۰۲۱-۲۲۳۱۰۰۱۲۰۹۱۲۷۳۶۴۰۱۱نصب داربست تهران-
داربست نیلی۰۲۱-۳۳۷۱۹۶۶۵۰۹۱۲۴۷۰۸۳۱۰نصب داربست پیچ و رولپلاک تهران-
داربست شهریار۰۲۱-۸۸۹۳۱۰۹۲۰۹۱۲۱۰۰۹۵۶۲داربست، کفراژ، زیر بتن، نماتهران-
داربست فلزی امید۰۹۱۲۱۷۶۲۳۱۲۰۹۳۵۸۱۹۱۴۲۹نصب داربست، نصب انبار و سالن و زیر بتنتهران-
نمای نما۰۲۱-۵۵۴۴۲۷۹۳۰۹۱۲۷۷۷۰۳۹۲داربست فلزی و کفراژتهران-
داربست فلزی برادران آرش۰۲۱-۳۳۷۰۰۳۴۹۰۹۱۲۵۰۰۷۶۷۴داربست فلزیتهران-
داربست همت پیشرو۰۲۱-۶۶۸۵۷۱۰۴۰۹۱۲۴۸۰۸۰۳۸داربست، کفراژتهران-
داربست امیران۰۹۱۲۷۲۷۵۷۶۹۰۹۱۲۳۸۰۰۲۴۲داربستتهران-
داربست فتح الهی۰۲۱-۴۴۲۴۲۲۶۴-۵۰۹۱۲۵۹۹۳۹۴۹داربست، پیچ رولپلاک چادر و خرید وفروشتهران-
چهلستون بست ۰۲۱-۲۲۳۶۶۵۵۹۰۹۱۲۱۲۱۷۲۵۲داربست اجرای هرگونه داربست فلزی، زیر بتن، کفراژ و ...تهران-
داربست محکم۰۲۱-۶۶۶۷۵۸۶۶۰۹۱۲۱۲۲۱۲۴۱نصب انواع داربست سبک و سنگین، خرید و فروش تهران-
داربست محمدی۰۲۱-۵۵۵۳۰۲۵۸۰۹۱۲۶۰۰۶۹۸۱داربستتهران-
داربست مقدم ۰۹۱۲۵۳۰۵۷۰۹۰۹۱۲۷۱۰۴۶۶۳داربستتهران-
مهار داربست۰۲۱-۷۷۸۹۹۶۱۲۰۹۱۲۵۳۷۰۶۵۸نصب داربست و کفراژ فلزیتهران-
داربست دولابی۰۲۱-۳۳۷۳۱۶۱۰۰۹۱۲۴۰۳۶۱۸۸اسپیس، داربست، غرفه بندیتهران-
تهران نما۰۲۱-۲۲۷۳۵۳۹۹۰۹۱۲۳۴۷۷۵۵۹داربست و رولپلاک تهران-
سیما بنا۰۲۱-۴۴۸۴۰۹۷۶۰۹۱۲۷۶۴۸۰۴۱داربست نما و کفراژ و انواع چهارپایه تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت