تلفن سایت

لیست زیرمجموعه خاکبرداری و گودبرداری

نمایش 1-30 از 74 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
سجاد نیسی۰۹۳۷۶۲۸۳۲۰۶۰۹۱۲۶۲۸۳۲۰۶اجرای عملیات خاکریزی، خاک برداری، گودبرداری، تسطیح و محوطه سازی و پیمانکاری خاکبرداریرباط کریم-
حفار پایدار تهران۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰طراحی، مدیریت، تدارکات و اجرای پروژه های پایدارسازی، تحکیم و تثبیت خاک آمادهتهران-
حفار پایدار تهران۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی به روش های نیلینگ، اجرای ریز شمع (میکروپایل) در زمین های ماسه ای و باتلاقیتهران-
حفار پایدار تهران ۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی تا عمق ۴۳ متر تهران-
ورمزیار۰۲۱-۴۴۴۶۸۰۰۱۰۹۱۲۴۷۲۹۲۷۰مجری عملیات خاکبرداری و گودبرداری و خاک ریزی و اجاره بیل زنجیزی، آماده با ارگانها و شرکتها در مناطق تهران، با تخفیف ویژه کد پیمانکاریتهران-
پیمان حقگویی۰۹۱۲۲۴۴۴۳۳۷۰۹۱۲۲۴۴۴۳۳۷مجری عملیات خاکی و راه وساختمان - تخریب - تسطیح سازی اراضی تهرانشمال
حسن بهرامی۰۹۱۲۷۰۶۲۷۸۷۰۹۱۲۷۰۶۲۷۸۷انجام کلیه امور خاکبرداری، گودبرداری توسط بیل مکانیکی و بابکت و لودر، تخریب ساختمان و خرید ضایعات تهران-
دانیال محمدی۰۹۱۹۱۰۶۲۰۵۰۰۹۱۲۲۴۳۱۰۴۷خاکبرداری گودبرداری تخریب ساختمان، اجرای سازه نگهبان نیلینگ استرندتهران-
آتی مبین۰۲۱-۶۶۵۵۳۵۴۲۰۹۱۲۳۵۸۹۵۶۳خاکبرداری و تخریب، نیلینگ، شات کریت، حفره چاه عمیقتهران-
داوودی۰۹۱۲۸۸۹۷۱۶۰۰۹۱۰۰۶۶۴۹۷۶خاکبرداری و گودبرداری، سازه نگهبان، نیلینگ، دشاتریتتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲خاکبرداری و گودبرداری، بیل پیکور، مینی بیلتهران-
تهرن میلاد بتن۰۹۱۲۱۲۲۳۶۴۳۰۹۱۲۱۲۲۳۶۴۳مجری پروژ های خاکبرداریتهران-
تخریب گودبرداری۰۹۱۲۳۲۵۰۶۷۲۰۹۱۲۷۱۷۶۹۸۱خاکبرداری، گودبرداری، تخریبتهران-
رضایی۰۹۱۲۳۱۳۶۹۰۱۰۹۱۲۵۸۸۹۳۰۷خاکبرداری و گودبرداری، گودبرداری گودهای بزرگ و عمیقتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲خاکبرداری، تخریب بتن، تخریب، رمپ، بابکت بل مکانیکیتهران-
امین راه۰۹۱۲۱۱۲۴۸۹۱۰۹۱۲۱۷۷۹۵۳۰گودبرداری عمیق و پایدار سازی دیواره گود تهران-
حمیدی فرد۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴خاکبرداری، تخریب، پیکو، بیل لاستیکی، بابکت، کامیون و خاورتهران-
مهندسی آژند۰۲۱-۴۴۸۴۰۴۹۱۰۹۱۹۰۳۴۶۴۸۰مجری سازه نگهبان، تخریب، گودبرداری، فونداسیون سازه بتنیتهران-
آقازاده ۰۹۱۲۳۴۸۱۲۰۴۰۹۱۲۳۴۸۱۲۰۴خاکبرداری و گودبرداری، توسط لودر، کامیون وبیل مکانیکی، زنجیری در احجام مختلفتهران-
تخریب و گودبرداری۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶خاکبرداری در تمام نقاط ، با بیل زنجیری و لودر، خرید ضایعات تهران-
پیمانکاری آریا۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۰۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۰تخریب، خاکبرداری و گودبرداری، خاکریزی با لودر، بیل مکانیکی کامیون و کامیونتتهران-
اساس۰۹۱۲۶۳۵۳۲۳۹۰۹۱۲۳۵۹۰۹۲۱مینی لودر بابکت، خاکبرداری، خاکریزی بابکت، انکراژتهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۱۲۷۴۵۹۸۰۹۱۲۱۲۷۴۵۹۸ خاکبرداری، گودبرداری با بیل مکانیکی، زنجیری و لاستیکی، لودر، بابکت و تخریبتهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷خاکبرداری و حمل نخاله توسط بابکت تهران-
مجری ساختمانی۰۲۱-۸۸۲۸۶۹۷۶۰۹۱۹۴۳۸۶۴۴۷مجری تخصصی نیلینگ و انکراژ تهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷خاکبرداری و خاکریزی، لودر، بیل، کامیونتهران-
میکاییل عقربی۰۹۱۴۳۳۲۱۱۷۳۰۹۱۴۳۳۲۱۱۷۳خاک برداری و گود برداری با بیل و کامیونتهران-
عمران و تولیدی نیرو۰۲۱-۸۶۰۱۲۱۶۷-۷۴۰۹۱۲۲۳۸۴۰۰۸راهسازی، سد سازی ، پل سازی و ...تهران-
ژئوتکنیک زیگورات۰۲۱-۲۲۰۶۳۴۲۶۰۹۳۶۴۳۰۵۱۴۲جرای عملیات خاکی: انجام گودبرداری های عمیق، تأمین ماشین آلات راهسازی، اجرای عملیات پایدارسازی و ..تهران-
محمد رضایی۰۹۱۲۳۲۲۲۸۷۷۰۹۱۲۳۲۲۲۸۷۷تخریب و خاکبرداری و گودبرداری تخصصیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت