تلفن سایت

مقالات : اجراسیستم سقف پیش تنیده و روشهای اجرایی آن (۲)۲۲ مهر ۱۳۹۶ • اجرا

کاهش ارتفاع سیستم سقف سازه وجود دال پس کشیده در سقف ها باعث کوتاه شدن و یا حذف تیرها شده و در نتیجه سبب کاهش ارتفاع طبقه و پیروی آن کاهش کل ارتفاع سازه می گردد. ...

سیستم سقف پیش تنیده و روشهای اجرایی آن (۱)۱۷ مهر ۱۳۹۶ • اجرا

سیستم سقف پیش تنیده و روشهای اجرایی آن پیش تنیدگی روشی است برای مقاوم سازی بتن یا مواد دیگر که توسط رشته‌های فولادی با مقاومت بالا و یا میلگردها انجام می‌شود. کاربرد پیش تنیدگی در سازه‌های پارکینگ ها، ساختمان(آپارتمانها) و در دفاتر کار، دالهای بتنی روی زمین، پلها و ورزشگاه ها، حفاری‌های سنگ و خاک، تانکهای ذخیره آب و مواد شیمیایی و ... می‌باشد که در ادامه به مباحث مربوط به پیش تنیدگی پرداخته خواهد شد. ...

ﻋﯿﻮب رﻧﮓ ۳ مهر ۱۳۹۶ • اجرا

ﻋﯿﻮب رﻧﮓ 1- ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ (درﮔﯿﺮﯾﻬﺎي  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ) ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از آن و در درﺟﻪ دوم درﮔﯿﺮي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺷﻮد، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رزﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن رﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧگ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ آن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، رزﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ...

دیوار برلنی چیست؟۳ مهر ۱۳۹۶ • اجرا

دیوار برلنی چیست؟ دیوار برلنی گودبرداری برای استفاده بهینه از نواحی مجاور پای شیروانی و پایدارسازی شیروانی‌ها از دیوارهای مهاربندی شده بهره گرفته می‌شود. از آنجایی که این نوع دیوارها برخلاف دیوارهای نگهبان وزنی، تأثیر قابل توجهی بر روی پایداری شیروانی‌ها دارند، باید توسط مجموعه‌ای از مهارها به یک لایه باربر پایدار واقع در پشت سطح لغزش دوخته شوند. سیستم نگهداری به کار گرفته شده در دیوارهای مهاربندی شده این قابلیت را به این نوع دیوارها می‌دهند تا در برابر جابجایی توده لغزنده داخل سطح لغزش، ایستادگی نمایند. در ساخت دیوارهای نگهبان مهاربندی شده، معمولاً از دو نوع ...

قطعات تشکیل دهنده غلتک ها۱۴ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

غلتک ها‌ از غلتک ها در عملیات های ساختمانی و راه سازی استفاده می شود. غلتک ها نقش اساسی در ایجاد و افزایش مقاومت لایه های خاک و مصالح پوشاننده آن به عهده دارند. حرکت غلتک بر روی خاک سبب تراکم ذرات خاک و افزایش مقاومت و کاهش میزان نفوذپذیری خاک می گردد. غلتک هاجز ماشین آلات سنگین وزن هستند. این مشخصه جهت ایجاد سطحی متراکم و مقاوم بسیار کاربردی ست. قطعات تشکیل دهنده غلتک ها ۱-موتور مولد انرژی برای حرکت غلتک (بستگی به وزن و میزان انرژی مورد نیاز دستگاه دارد.) ۲- موتور مولد ارتعاش ۳- صفحات سنگین استوانه ای ۴- میله افقی حامل وزنه ۵- زائده ای به منظور نصب وزنه برای کنترل فش...

نکات اجرایی عبور و مرور بهنگام عملیات ساختمانی۱۳ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

مهندسین ساختمان نکات اجرایی عبور و مرور بهنگام عملیات ساختمانی قبل از شروع عملیات ساختمانی باید نکات اجرایی عبور و مرور  و عملیاتی را طبق موارد زیر رعایت کرد: 1- قبل از شروع عملیات ساختمانی باید مجوزهای لازم بمنظور اجرای عملیات ساختمانی، انبار کردن مصالح و …. در پیاده روها و خیابانها و سایر فضاهای عمومی و استفاده از تسهیلات عمومی از مراجع ذیصلاح اخذ شود. 2- مسدود یا محدود کردن پیاده روها و خیابانها و سایر فضاهای عمومی برای انجام عملیات ساختمانی ( دپوی مصالح یا نخاله ساختمانی یا قرار دادن ماشین آلات ساختمانی و … ) ممنوع بوده و در صورت ضرورت  باید  مجوزها...

نکاتی در مورد اجرای سنگ نما۱۳ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

نکاتی در مورد اجرای سنگ نما سنگ یک موجود زنده است و حیات دارد و در گرما و سرما و تحت فشار از خود عکس العمل نشان می دهد. سنگ نما به یکی از علل زیر ممکن است اصطلاحاً ول کند (از نما جدا شود): 1- نشست زمین و جابجایی ساختمان 2- انبساط و انقباض حرارتی و برودتی 3- لرزش و زلزله 4- عدم چسبندگی مناسب به دیوارهای پیرامونی موارد ذیل جهت اجرای بهتر سنگ در نما الزامی است: 1- استفاده از "ماسه شسته" در دوغاب پشت سنگ. 2- عدم استفاده از نخاله برای پر کردن فضای دوغاب پشت سنگ (پشت سنگ تماما باید با دوغاب سیمان پر شود.) 3- خاک حاصل از بر...

قالب میزی داربستی۱۳ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

قالب میزی داربستی با به کار گیری از این سیستم اجرای عملیات قالب بندی سقف به دلیل سرعت بالای نصب، سادگی اتصالات و اجزاء، سبکی وزن قطعات و جابه جایی آسان، بسیار بالاتر بوده و کیفیت سطوح تمام شده بتن به علت استفاده از رویه پلای وود بسیار با کیفیت و یکنواخت می باشد. ...

سیستم قالب بندی شاریو (shario)۱۲ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

سیستم قالب بندی شاریو (shario) مفهوم دستگاه شاريو (Bridgebuilder) دستگاه شاريو پيش رونده در سال 1970 ساخته شده و امروز از آن به عنوان كاهش دهنده هزينه اجراي پل در سراسر پروژه هاي دنيا ياد مي شود. اين سيستم سبك، تطبيق پذير و آسان براي نصب و اجرا مي باشد. حركت رو به جلو و عقب روي ريل ها، دستگاه را جهت راه اندازي و حركت به طور آسان و با سرعت، توانمند ساخته است. ...

مزایای سقف کاذب و رابیتس۱۲ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

مزایای سقف کاذب و رابیتس 1-افزیش عمر تأسیسات: عبور تأسیسات از کف معایبی را به همراه دارد از جمله اینکه تأسیسات نه تنها تحت فشار مصالح به کار برده می باشند، بلکه تماس با مصالحی چون پوکه و سیمان باعث خوردگی و پوسیدگی آنها نیز می شود که این امر کاهش عمر تأسیسات را به دنبال دارد اما با عبور تأسیسات از سقف کاذب، این مشکلات برطرف و عمر آنها افزایش می یابد. ۲- دسترسی آسان به تأسیسات و امکان تغییرات بعدی: در صورت خرابی و ترکیدگی لوله های آب امکان دسترسی به محل آسیب دیده مستلزم تخریب سرامیک یا فرش کف در محل های مختلف تا پیدا شدن محل مورد نظر می باشد ولی در سقف کاذب پیدا کردن محل آسیب دیده و اصلاح...

ترک سرد در جوش۱۱ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

ترک سرد در جوش: خطرناک ترین، پیچیده ترین  و ناشناخته ترین نوع عیب در جوش می باشد که به انها ترک های ناشی از هیدروژن و یا ترک های تاخیری نیز می گویند . این ترک ها در اثر تنشها و بعد از انجماد جوش توسعه پیدا می کنند از دلایل اصلی بروز این نوع ترک محبوس ماندن هیدروژن در فلز جوش است. علل تشکیل ترک سرد:  این نوع ترک زمانی اتفاق می افتد که هر چهار عامل زیر همزمان وجود داشته باشند. 1-     مقدار هیدروژن در فلز جوش 2-     تنشهای کششی بالا 3-     ساختار مستعد 4-      دمای نسبتا پایین مک...

قالب مدور ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

قالب مدور الف) سازه های مدور با قطر بیش از 7/5 متر: برای اجرای سازه های مدور با قطر بیش از 7/5 متر مانند مخازن آب و سیلوها می توان از قالب های مدولار مسطح استفاده نمود که انتخاب ابعاد قالب ها بستگی به قطر سازه مورد نظر دارد به طوریکه از ترکیب این قالب ها با قالب های عرض 10 سانتیمتر سوراخدار که جهت عبور بولت در نظر گرفته شده می توان یک سازه مدور را به صورت یک n ضلعی با شکستگی بسیار نا محسوس اجرا کرد . معمولاً برای سازه های با قطر 7/5 متر الی 13 متر از قالب های با عرض 30 سانتیمتر و برای سازه های با قطر 13 متر الی 22 متر از قالب های با عرض 40 سانتیمتر و برای سازه های با قطر بیش از 22 متر...

قالب تونل۶ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

قالب تونل: قالب های تونل از لحاظ بهره برداری شامل: تونل های راه (تونل جاده، تونل راه آهن و مترو) و تونل های آب (تونل سد شامل انحراف آب، آب بر، گالری تزریق و تونل فاضلاب) می باشند و از لحاظ مقطع به انواع مقاطع دایره ای شکل، نعل اسبی و... تقسیم می گردد. در طراحی قالب های تونل می بایست فاکتورهای زیادی را مورد بررسی قرار داد از جمله مشکلات دسترسی و فضای کاری محدود، فضالازم جهت عبور و مرور وسایل نقلیه باری، توان حداکثر استفاده مجدد از قالب، سهولت تحرک در فضای محدود، ایجاد سطح صاف و صیقلی، مقاومت در برابر فشار بالای بتن، بهینه کردن وزن قالب و صرفه اقتصادی آن، عدم اعوجاج در طول تونل، هماهنگی بت...

میراگر ها و جداسازهای پایه۴ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

میراگر ها و جداسازهای پایه بخش اول: میراگر ها     مقدمه     انرژی وارد بر سازه در اثر زلزله     معرفی میراگر ها     تاثیر میرایی بر طیف پاسخ شتاب و جابجایی     انواع میراگر ها     میراگرهای ویسکوز    (Viscous fluid Damper)     میراگر های اصطکاکی     میراگر های اصطکاکی دورانی   (rotational friction dampers)     میراگرهای اصطکاکی پال   (Pall Friction Dampers)     میراگر های تسلیمی یا جاری شونده (yie...

هالوکور چیست؟۴ شهریور ۱۳۹۶ • اجرا

هالوکور چیست؟ هالوکور یکی از سقف های مجوف بتنی پیش ساخته می باشد که دارای مزایای فنی و اجرایی فراوان می باشد.  در این نوشته با این سقف آشنا میشویم: سقف‌های مجوف پیش ساخته یا Hollow Core Slabs از سیستم‌های سقف شناخته شده در دنیا هستند. ...

روش اجرای ميكروپايل۳۰ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

روش اجرای ميكروپايل روش اجراي ميكروپايل مشتمل بر چهار مرحله حفاری (در صورت نياز)، لوله‌كوبی، تزريق و تسليح می‌باشد كه مراحل اجرای آن در زیر تشریح شده است. ۱. حفاری: در صورتيكه امكان كوبش لوله‌های ميكروپايل از ابتدا به دلايل مختلف نظير وجود كف‌سازی، بتن مگر، لايه متراكم خاك و غيره ميسر نباشد، مي‌بايست نسبت به انجام عمليات حفاري اقدام نمود. عمليات حفاری به روش‌های مختلف نظير حفاری دورانی (Rotary) و يا دورانی- ضربه‌ای (D.T.H) صورت می‌پذيرد. حفاری مي‌بايست تا عمقی كه امكان كوبش ميسر گردد، ادامه يابد. بعضاً حفاری در كل ارتفاع ميكروپايل نيز صورت ...

قالب های پلای وود۲۹ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

قالب های پلای وود الف) قالب پلای وود تخت: جهت تولید این نوع قالب ها ابتدا فریم فلزی تقریباً مشابه با مشخصات فنی تسمه های قالب های مدولار مسطح با ابعاد متنوع ساخته شده و سپس پلای وود با چسب مخصوص روی آنها نصب می شود. ابعاد فریم ها با توجه به ابعاد پلای وودها محاسبه خواهند شد. ...

نکات اجرایی در خصوص میلگرد ها۲۲ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

نکات اجرایی در خصوص میلگرد ها فولاد به صورت ميلگرد در بتن استفاده مي شود بايد به صورت يك شبکه و کلاف يك پارچه در آورده تا بتواند به خوبی در مقابل نيروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد. بـه اين شبکه ميلگرد و آرماتورهاي بـه هم بافته شده حصيری یا مش بندی می گويند. ميلگردها را معمولا با توجه به قطر آنها مي خوانند مثلاً ميل گرد 18، ميل گردی است که قطر آن 18 ميليمتر میباشد. حداقل ميلگردی که در ساختمانها مصرف مي شـود نـمـره 6 مي باشد. (خاموت) درساختمان فلزي، از ميلگرد بيشتر در فنداسيون ( پی) و شناژها استفاده می شود. مـيـلگـردها معمولا به طول 12 متر به بازار عرضه مي شوند. با توجه به ش...

قالب با سیستم بالا رونده (براکتی) قسمت ۲۲۱ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

در مرحله بعد، آرماتور‌بندی سقف و جاگذاری مدار‌های برق انجام می‌شود و قالب‌هایی برای خالی ماندن محل داكت‌ها و دیگر حفره‌های لازم در سقف نصب می‌شود. در ادامه، بتن‌ریزی سقف‌ها و دیوار‌ها به صورت یكپارچه و در یك مرحله انجام می‌شود. اجرای جدار‌های بتنی پرداخت شده، نیاز به نازك‌كاری بر روی سطوح آن‌ها را برطرف می‌كند. ...

قالب با سیستم بالا رونده (براکتی) ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

قالب با سیستم بالا رونده (براکتی) در این سیستم در هنگام قالب بندی مرحله اول می بایست تجهیزات لازم جهت ایجاد حفره ای در انتهای دیوار پیش بینی شود تا در مرحله بعدی پس از باز کردن قالب ها از قطعه ای به نام براکت که در دو اندازه کوچک و بزرگ ساخته می شود استفاده کرد. برای این کار در دیوارهای دو طرفه از سوراخ آخرین بولت استفاده می شود و در دیوارهای یکطرفه از متعلقات براکت (پیچ درونی، مخروطی، بادامک و پیچ درونی) استفاده می شود به طوریکه پس از بتن ریزی یک پیچ درونی در بتن مرحله قبلی مدفون شده و مابقی متعلقات قابل استفاده مجدد می باشند. ...

طراح و سازنده دستگاه های تولید تیرچه صنعتی۱۹ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

طراح و سازنده دستگاه های تولید تیرچه صنعتی، مش، ستون آرماتور قالب های خاص قطعات پیش ساخته این نوع قالب ها با توجه به طرح قطعه پیش ساخته، طراحی و ساخته می شوند مانند قالب تیرهای پیش ساخته، جدول، نیوجرسی، قطعات پیش ساخته منهول و لوله سیمانی ، موج شکن و ... از قالب قطعات پیش ساخته به تعداد دفعات زیاد استفاده می شود. در نتیجه در طراحی این نوع قالب ها باید ضریب تکرار و شرایط بتن ریزی و حمل در نظر گرفته شود. تعدادی از مهمترین قالب های اتصالات پیش ساخته عبارتند از: الف) قالب تیر پیش ساخته: تیرها دارای مقاطع مختلفی از جمله T شکل، I شکل ، تخت و ... می باشند که تمام این قالب ها با بالاتر...

سیستم قالب بندی مدولار ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

 سیستم قالب بندی مدولار این سیستم همان طور که از اسم آن پیداست به دلیل ضریب مدولاسیون استانداردی که برای آن در نظر گرفته شده ، انعطاف پذیر بوده و به راحتی در تمام جهات قابل گسترش بوده و استفاده های متنوعی در اجرای کلیه سازه های بتنی از قبیل شالوده ، ستون، دیوار، تیر، دال و ... دارد و متشکل از قالب های مدولار، کنج های مدولار، پشت بند ها (لوله، سولجر و ...)، اتصالات (گوه، انواع گیره، انواع بولت، انواع واشر و مهره) و شمع های حمایتی (جک های دو بازویی، جک های تلسکوپی و ...) می باشد. جهت استفاده در موارد مشابه دارای تکرارهای زیاد می توان اجزای این سیستم را به صورت یکپارچه به هم متصل و با...

درب ضد سرقت چیست؟۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

درب ضد سرقت چیست؟ درب ضد سرقت همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام درب های ضد سرقت پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه درب ها در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی (آکاردئونی) دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد اس...

عملیات اجرای شمع به روش CFA۸ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

استقرار دستگاه حفاری پس از آماده سازی محل اجرای شمع دستگاه حفاری در محل مستقر می گردد. استقرار دستگاه حفاری بنحوی تعیین می گردد که شرایط زیر را تامین نماید:  – تا پایان حفاری یک شمع نیاز به جابجایی نداشته باشد زیرا در صورت جابجایی دستگاه حفاری و استقرار مجدد باعث اختلال در تراز و شاقول بودن دستگاه حفاری می شود. – کمترین ضربه دینامیکی را حتی الامکان به شمع های اجرا شده در مراحل قبلی وارد نماید. – حداقل موانع کاری را نسبت به تردد ماشین آلات مرتبط با عملیات حفاری (جرثقیل، تراک میکسر، لودر و…) ایجاد نماید. عملیات اجرای شمع به روش  CFA گام اول) ش...

نکاتی در خصوص تیپ خاک محل احداث پروژه۷ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

نکاتی در خصوص تیپ خاک محل احداث پروژه براساس آئین نامه های طراحی ساختمانها دربرابر زلزله، تيپ خاک برمبنای میانگین سرعت امواج زلزله (برشی) تخمين زده شده براساس تعدادی آزمایش نفوذ استاندارد تاعمق 30 متری از سطح زمین تعیین  و به چهار گروه زیر تقسیم میگردد: تيپ خاک نوع يک (بسیار خوب) در رده خاکهای درشت دانه متراکم بسیار سخت و سنگ تيپ خاک نوع دو (خوب):  در رده خاکهای غالب درشت دانه بهمراه مقادیری ریزدانه رسی تيپ خاک نوع سه (متوسط) در رده خاکهای غالب ریزدانه رسی بهمراه درشت دانه تيپ خاک نوع چهار (ضعیف): در رده خاکهای ریزدانه رسی خالص تعیین تيپ خاک محل پروژه، در محا...

انجام مطالعات ژئوتکنیک۵ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

انجام مطالعات ژئوتکنیک بر اساس مطالعات ژئوتکنیک ما به نتایج زیر دست می یابیم: - تعیین تکلیف استفاده و یا عدم استفاده از پی های شمعی - شرایط زیر سطحی و محیطی - ملاحضات اقتصادی - انتخاب نوع پی عمیق (درجا یا کوبیدنی) - جنس شمع - تجهیزات و امکانات ساخت و اجرا - عمق شمع ...

داربست چیست؟۳ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

داربست چیست؟ تجهیزاتی موقتی از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن و آسان به محلهای کار بالاتر از 2 متر از آنها استفاده می شود. اصطلاحات رایج در داربست منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد. برای بعضی از لغات معادل مناسب فارسی وجود ندارد. بیس پلیت: پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار می رود (بین خاک ولوله استاندارد). بای لنس: فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و رو به روی اسکافولد. برد: چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و...بکار می روند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند. بورد بیر اینترمدیت ترانزوم: لوله ایست که د...

علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی۲ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی آمار مربوط به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی ایران {کانال همراه ناظر ساختمان} نسبت به متوسط جهانی بسیار بالاتر است. هرساله 17 درصد حادثه مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی جهان اتفاق می‌افتد که در ایران این میزان بالغ‌ بر 45 درصد است (بر اساس آمار مربوط به سال‌های قبل از 1394). این آمار در سال 94 حدود 40 درصد بوده است که بیانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش دارد. مهمترین این عوام...

نحوه اجرای شمع های پیوسته CFA ۲ مرداد ۱۳۹۶ • اجرا

نحوه اجرای شمع های پیوسته  CFA : (Continuous flight auger piles) شمع های CFA از خانواده شمع های بتنی درجا ولی دارای روش حفاری و بتن ریزی متفاوتی نسبت به شمع های درجای معمولی می باشند. این نوع شمع ها به دلیل روش خاص اجرایی، از نظر عمق و قطر دارای محدودیت می با شند. در این نوع شمع ها حفاری به کمک یک مته حفاری حلزونی شکل پیوسته با محور خرطومی توخالی Continuous flight auger  انجام می شود و بعد از رسیدن مته به عمق مورد نظر، حین بیرون کشیدن مته حفاری بتن از طریق محور مته حفاری به عمق چاه پمپاژ می شود. در شمع های CFA معمولا بتن های غیر مسلح (بیشتر مواقع بتن پلاستیک) بکار گرفته می ش...

نکات لازم اجرایی در ایمن سازی ساختمان۳۱ تیر ۱۳۹۶ • اجرا

پله فرار به منظور شرایط ایمنی ساکنین ساختمانها، در مواقع اضطراری مانند: آتش سوزی لازم است ساختمان هائیکه ارتفاع آنها از کف زمین به 6 طبقه و بالاتر برسد جدا از پله اصلی ، پله دیگری به صورت باز جهت خروج اضطراری پیش بینی شود. «یا» پله اصلی به شکلی که شرایط و ایمنی پله فرار را دارا باشد طراحی گردد. مساحت پله فرار جزء تراکم منظور نمی گردد. اگر چندین واحد آپارتمان در طبقه هستند باید "در " های آپارتمانها از پله ها بیش از 30 متر فاصله نداشته باشد. آسانسور کلیه ساختمان هایی که ارتفاع آنها از گذر 15 متر به بالا و یا 5 طبقه یا " اشکوب " باشد، بایستی محل آسانسور به...

برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت