تلفن سایت

لیست زیرمجموعه رفع نم

نمایش 31-46 از 46 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۲۲۳۰۲۰۳۰۰۹۱۲۴۴۰۷۷۹۳رفع نم-لوله کشی- گچکاری-نقاشی-سرامیکتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۸۴۳۵۴۰۹۳۶۴۶۰۸۲۰۱رفع نمتهران-
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۷۷۶۴۶۰۳۸۰۹۱۲۲۳۴۷۸۴۳رفع نم با مواد بدون تخریب , لوله کشی ، سرامیک ، گچ , ایزوگام،بنائی،تعمیرات،بازسازی تهران-
-۰۲۱-۷۷۵۷۰۷۶۰۰۹۱۲۵۴۳۱۰۷۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی بامواد،تشخیص , ترکیدگی بادستگاه نشت یاب , بنائی،لوله بازکنی،لوله کشی،کاشیتهران-
-۰۲۱-۸۸۵۷۲۵۴۰رفع نم و چکه - لوله بازکنی , لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۶۷۲۷۰۰۹۱۲۵۹۵۷۴۰۸رفع رطوبت - کلیه کارهای بنایی - لوله بازکنی , تخلیه چاه تهران-
-۰۲۱-۶۶۰۳۰۹۴۸۰۹۱۲۲۷۰۳۶۲۷رفع نم و لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۱۹۷۵۴رفع نم حمام و توالت -بنایی،گچ،سرامیک،لوله کشی تهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم با دستگاه نشت یاب , لوله بازکنی - ترمیم و بناییتهران-
-۰۲۱-۸۸۱۴۵۴۹۰رفع نم و چکه , تشخیص ترکیدگی, لوله بازکنی - لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۶۶۰۹۰۴۷۸۰۹۱۲۶۶۰۷۰۲۴رفع نم و رطوبت و آب بندی سرویسها،حمام. .تهران-
-۰۲۱-۷۷۶۸۳۶۴۳۰۹۱۹۵۱۵۲۴۶۰رفع نم حمام، توالت باموادتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۸۲۴۸۱۰۹۱۲۷۹۴۱۵۴۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی،بامواد،تشخیص با , دستگاه،کاشی،سرامیک گچ کاری , لوله بازکنی،لوله کشی،تخلیه چاهتهرانمرکز
-۰۲۱-۷۷۵۴۹۴۵۴ ترکیدگی لوله،و ترمیم لوله کشی , رفع نم ، چکه ، رطوبت بدون خرابیتهرانمرکز
پایتخت۰۲۱-۸۸۱۴۵۳۹۲۰۲۱-۷۷۵۶۳۷۲۲رفع نم بدون خرابی با مواد تضمینیتهران-
پویا۰۲۱-۲۲۴۶۱۲۷۳۰۲۱-۴۴۸۰۴۷۴۵لوله باز کنی و رفع نم با دستگاه ترمیم کننده تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت