تلفن سایت

افزایش درآمدهای شهرداری در تهران

تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲

افزایش درآمدهای شهرداری در تهران

حسن روحانی رییس‌جمهور در ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت یازدهم به آماری از درآمدهای محقق شده دولت در 6 ماهه نخست امسال مطابق رقم پیش‌بینی شده در بودجه 92 کل کشور اشاره کرد که براساس آن دولت توانسته حداکثر نیمی از درآمدهای خود را (47 درصد) کسب کند.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف شهردار تهران در زمان ارائه لایحه متمم بودجه 92 شهرداری از تحقق 128 درصدی درآمد شهرداری در نیمه نخست سال‌جاری خبر داد. طبق گزارش جدول درآمد و منابع منتشر شده، شهرداری تهران از 10 هزار و 448 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای یک‌سال 92 در 6 ماهه نخست سال جاری توانسته بیش از 6 هزار و 700 میلیارد تومان از درآمدها را محقق کند که به معنی 28 درصد اضافه بر درآمد مصوب  6ماهه اول سال است.
مقایسه میزان تحقق درآمدهای شهرداری تهران و دولت در یک بازه زمانی مشابه نشان می‌دهد با وجود شرایط اقتصادی تقریبا یکسان، شهرداری تهران برخلاف دولت رقم درآمدهای خود را به بیش از میزان پیش‌بینی شده رسانده است، اما سوال اینجا است که شهرداری تهران عمده کسب درآمد خود را بر چه منابعی استوار کرده است؟
افزایش درآمدهای شهرداری تهران در حالی است که دولت پیشین نه تنها رقمی از مطالبات شهرداری را پرداخت نکرده است، بلکه طبق جدول تامین اعتبارات مصوب بودجه 92، در نیمه نخست امسال شهرداری اجازه دریافت 600 میلیارد تومان وام از بانک‌ها را داشته که در طول این 6 ماه رقمی از این وام را دریافت نکرده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد منابعی که شهرداری تهران را در کسب درآمد پیشتاز کرده عمدتا درآمدهای ناپایدار شهری همچون عوارض بر پروانه‌ها و تغییر کاربری بوده است، چرا که شهرداری مطابق گزارش عملکرد مالی نیمه نخست امسال، ریالی از بانک‌ها بابت وام دریافت نکرده است.
شهرداری تهران طبق بودجه مصوب شورای شهر تهران در سال 92 از محل منابع نقدی و غیرنقدی امکان کسب درآمد تا سقف 10 هزار و 448 میلیارد تومان را داشته که بنا بر گزارش عملکرد 6 ماهه اول که از سوی شهرداری تهران در جریان بررسی متمم 92 به شورای شهر ارائه شد توانسته بیش از 6 هزار و 700 میلیارد تومان از این درآمد یکساله را ظرف 6 ماه کسب کند. این میزان درآمد معادل 128 درصد رقمی است که برای شهرداری در نیمه اول امسال در بودجه مصوب شورای شهر پیش‌بینی شده بود.
60 درصد درآمد اضافی از تراکم
در میان کدهای درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری شهرداری، این ارگان در 6ماهه اول از محل عوارض بر پروانه‌های ساختمانی 373 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است که 72 میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده برای 6‌ماهه نخست است.
اگرچه عوارض بر پروانه‌های ساختمانی به دلیل کاهش تمایل سازندگان به ساخت وساز در نیمه نخست نتوانسته برای شهرداری درآمد بالایی ایجاد کند، اما عوارض بر تراکم مجاز که می‌توانست تا سقف یک هزار و 350 میلیارد تومان در نیمه اول برای شهرداری تولید درآمد کند، بیش از 2 هزار و 256 میلیارد تومان در این مدت برای شهرداری تامین مالی کرده است.
از سوی دیگر درآمد حاصل از تغییر کاربری‌ها نیز دیگر کد درآمدی بوده که شهرداری تهران توانسته بیش از سقف پیش‌بینی شده از محل آن کسب درآمد داشته باشد.
مطابق با بودجه مصوب 92 شهرداری تهران در نیمه نخست سال جاری می‌توانسته تا سقف یک هزار میلیارد تومان از محل تغییر کاربری ساختمان‌ها درآمد کسب کند که طبق جدول عملکرد 6 ماه نخست امسال بیش از یک هزار و 472 میلیارد تومان یعنی معادل 140 درصد سقف نیمه اول سال درآمد به دست آورده است.
وصولی ناچیز درآمد پایدار
برخلاف سه کد درآمد ذکر شده که به عنوان درآمدهای ناپایدار شهری محسوب می‌شوند و نقطه اتکای درآمدهای شهرداری در نیمه نخست سال جاری بوده، عوارض نوسازی که به عنوان درآمد پایدار شهری تلقی می‌شود، نتوانسته مطلوبیت زیادی ایجاد کند.
شهرداری امسال باید 150 میلیارد تومان «عوارض نوسازی» از ساکنان پایتخت دریافت کند، درحالی که در نیمه اول سال فقط 46 میلیارد تومان وصول کرده است.
كد درآمدي ديگر كه بيش از سقف مورد انتظار براي شهرداري تهران درآمد ايجاد كرده اموال و دارايي‌هايي بوده كه به طور اتفاقي به شهرداري تعلق گرفته است. آنچه شوراي شهر تهران براي اين كد در بودجه92 پيش‌بيني كرده حدود 2 هزار ميليارد تومان براي تمام سال بوده كه شهرداري بيش از يك هزار و 500 ميليارد تومان آن را در نيمه اول92 كسب كرده است.
به اين ترتيب هر اندازه شهرداري تهران در كسب درآمد از محل درآمدهاي ناپايدار موفق عمل كرده است در كدهاي درآمدي پايدار نتوانسته است توفيقي به دست آورد.
به عنوان مثال براساس جدول درآمدهاي محقق شده شهرداري تهران، سهم عوارض نوسازي در نيمه نخست امسال حدود 75 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه شهرداري توانسته فقط در كسب 46 ميليارد تومان از آن موفق عمل كند.
از سوي ديگر برخي از كدهاي درآمدي كه در بودجه مصوب سال92 پيش‌بيني كسب درآمد از محل آنها صفر بوده در 6ماه اول سال جاري براي شهرداري درآمدزايي كرده است؛ به عنوان مثال از محل عوارض بر ايمني ساختمان در بودجه مصوب شهرداري تهران درآمدي پيش‌بيني نشده اما طبق گزارش عملكرد 6ماهه شهرداري بيش از 32 ميليارد تومان درآمد كسب كرده است.
افزایش درآمد بدون استقراض بانکی
در ميان منابع درآمدي كسب شده توسط شهرداري در 6ماه اول 92 توجه به دو نكته حائز اهميت است.
نكته اول اينكه شهرداري تهران مطابق با جدول منابع درآمدي مصوب شوراي‌شهر امكان دريافت 600 ميليارد تومان وام بانكي را داشته است؛ اما مطابق با گزارش عملكرد 6ماهه، ريالي از بانك‌ها وام دريافت نكرده است و كاملا متكي به درآمدهاي شهر بوده است. نكته دوم آنكه از 950 ميلياردتومان رقم مطالبات خود در سال جاري، در نيمه نخست سال توانسته بيش از 691 ميليارد تومان وصول كند.


نظر بدهید:

نام دریای جنوبی ایران چیست؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت