تلفن سایت

لیست زیرمجموعه سرپرست کارگاه

نمایش 1-19 از 19 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
علیرضا۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲آهن آلاتاصفهان-
جلیل غفوری ۰۹۱۳۳۲۷۷۹۴۰۰۹۱۳۳۲۷۷۹۴۰پروژه های عمرانی، مدیریت پیمان، متره و براورد اصفهان-
اشکان۰۲۱-۸۸۷۶۰۰۶۹۰۹۱۲۱۲۶۶۶۰۲پیمانکاری ساختمان - نظارت- مشارکتتهران-
محمد امین پاکنهاد۰۲۱-۵۶۸۹۹۷۳۸۰۹۱۲۷۱۴۳۴۲۱سرپرست پروژه های صنعتیتهران -
وسام فرخي۰۹۱۵۷۷۹۸۸۱۵۰۹۱۵۷۷۹۸۸۱۵سرپرست كارگاهكل كشور-
حسن سرپوشان۰۹۱۲۲۱۰۷۹۷۴۰۹۱۲۲۱۰۷۹۷۴سرپرست کارگاهتهران شمیران-
حسین۰۹۱۲۱۹۴۸۱۰۴۰۹۱۲۱۹۴۸۱۰۴سرپرست کارگاه تهران-
علی رفیعی۰۹۲۱۶۰۱۴۸۵۵سرپرست کارگاهالبرز-
فرید مسگری۰۹۱۴۱۱۴۴۷۷۵سرپرست کارگاه - مدیریت پروژهتهران-
علی احمدی۰۹۱۲۶۹۹۵۲۸۱۰۹۱۲۶۹۹۵۲۸۱سرپرست کارگاه (مجری پایه ۳)- قابل توجه مجریان پایه ۲ و ۱تهران-
امیر نمازی۰۹۳۵۱۷۶۶۰۲۴سرپرست کارگاه / مدیریت پیمان / سرپرست پروژه تهران -
مهندس جواد عظیمی۰۲۱-۴۴۲۵۸۱۳۳۰۹۱۲۶۰۳۵۴۴۳سرپرست کارگاه وناظر عملیات اجراییتهرانشمال
بهادر محمدزاده۰۹۰۱۱۹۲۹۲۹۸۰۹۰۱۱۹۲۹۲۹۸سرپرست کارگاه، مدیریت پروژه، مدیریت پیماناستان البرز-
مرتضی علیزاده ساروی ۰۱۱-۳۳۳۹۷۱۶۵۰۹۳۵۳۸۱۵۹۰۵طراحی پلانهای چند طبقه ساری -
رضا خدایی۰۹۱۲۷۵۸۰۳۹۹مدیر اجرایی ساختمانتهران - قم-
سید مصطفی غیاثی۰۹۱۵۶۰۰۷۲۲۵۰۹۳۵۵۹۷۸۹۰۵مدیر پروژه و سرپرست کارگاهتهرانشمال
اسمعیل غزاله-۰۹۱۲۱۰۷۸۳۲۷مدیریت پروژه و سرپرست کارگاهتهران-
مهدی قبادی۰۹۱۲۲۷۵۳۴۵۷مدیریت پروژه و سرپرست کارگاهتهران-
مهدی ابوالفتحی۰۲۱-۵۶۵۵۴۷۲۸۰۹۱۲۵۲۸۱۲۸۷معمارتجربیاسلامشهر تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت