تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تیرچه (سفال-فلزی)

نمایش 31-60 از 61 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
تیرچه فلزی آرمنیان۰۲۱-۷۶۲۳۵۸۰۵۰۹۱۲۳۴۷۳۹۳۷فقط کرومیت , اجرای سقف بامصالح وبدون مصالحتهران-
فرامرز پناهی۰۹۱۲۳۵۷۹۸۷۷بلوک سبک (پوکه ای) با قیمت کاملا مناسب عایق صدا عایق حرارتتهرانغرب
یونولیت نسوز تهران۰۹۱۲۳۶۳۵۸۸۴تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
تیرچه آرمان۰۲۱-۶۶۳۱۳۱۶۹۰۹۱۲۳۷۶۷۵۳۶تولید انواع تیرچه سفالی-فلزی- اجراتهران-
تیرچه فلزی ارس۰۲۱-۶۶۲۶۵۹۱۱۰۹۱۲۳۹۰۸۳۱۱تیرچه فلزی و کرومیتیتهرانمرکز
فاویان۰۲۱-۵۵۹۷۱۳۵۲۰۹۱۲۳۹۹۱۱۰۷انواع تیرچه و فوم استاندارد , طراحی تولید اجرای انواع سقفتهران-
بلوک سبک شاهین۰۲۱-۵۶۳۹۱۲۰۲-۳۰۹۱۲۴۲۲۲۱۵۲فروش بلوک سبک تهران-
تیرچه پایتخت۰۲۱-۵۵۵۳۳۵۰۵۰۹۱۲۴۸۵۸۲۵۵سفالی- فلزی- اجرای سقفتهران-
کروم سازه۰۲۱-۵۵۵۳۸۵۷۵۰۹۱۲۵۲۰۵۶۷۳تولیدتیرچه کرومیتتهران-
تیرچه و کرومیت نجاتی۰۲۱-۶۶۶۴۷۷۴۰۰۹۱۲۵۲۱۹۲۷۰تیرچه و کرومیتتهرانمرکز
بازار تیرچه خاوران (جهانگیری)۰۲۱-۷۷۸۶۱۴۲۱۰۹۱۲۵۴۰۶۸۳۸اجرای سقف با مصالح وبدون مصالحتهرانمرکز
تیرچه فلزی نوین گستر۰۲۱-۶۶۲۶۱۷۴۹۰۹۱۲۵۴۶۱۵۸۲تیرچه فلزی-یونولیت؛اجراتهران-
سعید دلشادی۰۲۱-۵۵۶۴۷۰۹۴۰۹۱۲۵۵۹۵۵۸۱تولیدکننده تیرچه پاشنه بتون، صنعتی، سفالی (فوندوله)، فلزی (کرمیت) و بلوک سیمانیتهران-
کرومیت سازان تهران۰۹۱۲۵۸۵۲۷۵۲سازنده تیرچه های فلزی وسفالیتهران-
تیرچه محمد یونولیت۰۹۱۲۵۸۷۲۵۱۹تیرچه تهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهرانجنوب
محک تیرچه۰۲۱-۶۶۳۷۳۸۰۳۰۹۱۲۶۰۰۰۷۵۰تولید و فروش تیرچهتهرانمرکز
عزیزپور۰۹۱۲۶۴۳۰۹۸۵۰۹۱۲۶۴۳۰۹۸۵تولید انواع تیرچه بلوک سبکهشتگرد-
-۰۲۱-۵۶۲۷۵۸۹۳۰۹۱۲۶۵۳۲۲۷۰تیرچه کرومیت و فوندولهتهران-
تیرچه پرشین۰۲۱-۶۶۶۸۳۲۴۱۰۹۱۲۷۳۳۸۰۴۱تولید کننده انواع تیرچه , فلزی سفالی و فوم سقفی , تیغهتهران-
تیرچه افق۰۲۱-۵۵۵۱۶۰۲۶۰۹۱۲۷۳۴۸۰۷۴فلزی - تیرچه فوندوله ایتهران-
-۰۲۱-۶۶۸۴۴۳۴۹۰۹۱۲۷۹۲۸۰۲۸تولید تخصصی تیرچهتهرانمرکز
فرزاد راد-۰۹۱۲۸۱۸۶۶۲۶ساخت تیرچه فوندوله ای و کرومیت تهران-
تک تیرچه تهران ۰۲۱-۷۷۰۱۱۲۱۰۰۹۱۲۸۲۰۰۱۷۰فوندوله و کرومیت تهران-
ساغر گستر هستی۰۲۱-۲۲۴۲۸۶۷۵۰۹۱۲۸۵۸۴۵۸۴تولید کننده و مجری سقف , کرومیت ( تیرچه فلزی )تهرانشمال
تیرچه قائم۰۹۱۲۸۹۱۰۵۵۸تولید کننده تیرچه فلزی , (کرومیت)اجرای سقف بامصالحتهران-
آجر خراساني۰۹۱۳۱۱۹۴۶۶۳آجرهاي سفال تيغهاصفهان-
میثم بی کینه۰۹۱۸۲۱۷۴۸۰۰۰۹۱۸۲۱۷۴۸۰۰آجر سفالهمدان-
پارس غرب کرومیت۰۲۱-۶۶۵۲۳۹۵۵۰۹۱۹۲۰۷۶۲۳۵ تولیدکننده تیرچه فلزی،سفالیتهرانمرکز
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت