تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تیرچه (سفال-فلزی)

نمایش 31-60 از 61 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
تاپ تیرچهTS۰۲۱-۸۸۹۵۴۲۵۰۰۹۱۲۱۸۸۴۲۵۰تولید نظارت و اجرا , (فلزی وسفالی)تهران-
تیرچه تام۰۲۱-۸۸۱۷۲۶۹۷۰۹۱۲۳۰۸۱۷۶۷تولید و اجرای سازه های بتنی و فلزیتهرانمرکز
گروه صنعتی سجادی۰۲۱-۶۵۱۱۷۱۹۳تولید و عرضه تیرچه کرومیتتهران-
محک تیرچه۰۲۱-۶۶۳۷۳۸۰۳۰۹۱۲۶۰۰۰۷۵۰تولید و فروش تیرچهتهرانمرکز
کروم سازه۰۲۱-۵۵۵۳۸۵۷۵۰۹۱۲۵۲۰۵۶۷۳تولیدتیرچه کرومیتتهران-
سعید دلشادی۰۲۱-۵۵۶۴۷۰۹۴۰۹۱۲۵۵۹۵۵۸۱تولیدکننده تیرچه پاشنه بتون، صنعتی، سفالی (فوندوله)، فلزی (کرمیت) و بلوک سیمانیتهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهرانجنوب
تیرچه محمد یونولیت۰۹۱۲۵۸۷۲۵۱۹تیرچه تهران-
یونولیت نسوز تهران۰۹۱۲۳۶۳۵۸۸۴تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
تیرچه مهر۰۲۱-۳۳۳۰۰۰۱۶تیرچه فلزی و کرومیتتهرانجنوب
تک تیرچه توسعه۰۲۱-۷۷۰۱۱۲۰۹۰۹۱۲۲۹۳۰۳۴۸تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
-۰۲۱-۷۷۱۱۱۴۳۳تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
تیرچه فلزی ارس۰۲۱-۶۶۲۶۵۹۱۱۰۹۱۲۳۹۰۸۳۱۱تیرچه فلزی و کرومیتیتهرانمرکز
آرین سازه۰۲۱-۶۶۹۰۶۱۰۰تیرچه فلزی- اجراتهران-
-۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۴۲۰۹۱۲۲۳۶۲۰۹۸تیرچه فلزی- سفالیتهرانمرکز
-۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۴۲۰۹۱۲۱۰۹۴۱۱۷تیرچه فلزی-فندله-اجراتهران-
تیرچه فلزی نوین گستر۰۲۱-۶۶۲۶۱۷۴۹۰۹۱۲۵۴۶۱۵۸۲تیرچه فلزی-یونولیت؛اجراتهران-
ایفا تیرچه۰۲۱-۴۴۲۴۹۳۲۶تیرچه کرمیت ، سفالی , طراح مجری سازنده , اجرای سقف با مصالحتهران-
تیرچه فلزی آرمنیان۰۲۱-۷۶۲۳۵۸۰۵تیرچه کرومیت و اجراتهرانمرکز
-۰۲۱-۵۶۲۷۵۸۹۳۰۹۱۲۶۵۳۲۲۷۰تیرچه کرومیت و فوندولهتهران-
تیرچه و کرومیت نجاتی۰۲۱-۶۶۶۴۷۷۴۰۰۹۱۲۵۲۱۹۲۷۰تیرچه و کرومیتتهرانمرکز
فرزاد راد-۰۹۱۲۸۱۸۶۶۲۶ساخت تیرچه فوندوله ای و کرومیت تهران-
کرومیت سازان تهران۰۹۱۲۵۸۵۲۷۵۲سازنده تیرچه های فلزی وسفالیتهران-
تیرچه جدید تام (حامی)۰۲۱-۸۸۷۳۹۴۵۹۰۹۱۲۳۰۸۱۷۶۷سازه بتنی و فلزیتهران-
تیرچه پایتخت۰۲۱-۵۵۵۳۳۵۰۵۰۹۱۲۴۸۵۸۲۵۵سفالی- فلزی- اجرای سقفتهران-
بلوک سبک شاهین۰۲۱-۵۶۳۹۱۲۰۲-۳۰۹۱۲۴۲۲۲۱۵۲فروش بلوک سبک تهران-
تیرچه فلزی آرمنیان۰۲۱-۷۶۲۳۵۸۰۵۰۹۱۲۳۴۷۳۹۳۷فقط کرومیت , اجرای سقف بامصالح وبدون مصالحتهران-
تیرچه افق۰۲۱-۵۵۵۱۶۰۲۶۰۹۱۲۷۳۴۸۰۷۴فلزی - تیرچه فوندوله ایتهران-
تیرچه سازان باغستان۰۲۱-۶۵۲۳۹۰۳۰فلزی-بتنی-سفالی-اجراتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت